KVKK

1. Veri Sorumlusu

Mert HİÇYILMAZ (Hiçyılmaz Dijital) Adres: Gönen, Balıkesir E-posta: bilgi@hicyilmaz.org Telefon: +90 (545) 426 00 86

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Hiçyılmaz Dijital olarak, müşteri memnuniyetini sağlamak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verileri toplamakta, işlemekte ve saklamaktayız. Kişisel veriler, müşteri başvuru formları, e-posta iletişimleri, web sitemiz ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir:

  • Müşteri taleplerine cevap vermek ve hizmet sağlamak.
  • Pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek ve müşteri tercihlerini analiz etmek.
  • İstatistiksel analizler yapmak ve iş süreçlerini geliştirmek.
  • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklar

KVKK kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak sahip olduğunuz bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklarınız aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini öğrenme.
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme.
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme.
  • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilmesine karşı itiraz etme.
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği

Hiçyılmaz Dijital olarak, toplanan kişisel verileri yasal süreler dâhilinde saklamakta ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak korumaktayız. Kişisel verilerin yetkisiz erişime, kayba veya kötüye kullanıma karşı korunması için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

5. İletişim ve Başvuru

Kişisel verilerinizle ilgili talep ve şikayetlerinizi yazılı olarak veya veri sorumlusu olarak Mert HİÇYILMAZ’a başvurarak iletebilirsiniz:

Mert HİÇYILMAZ (Hiçyılmaz Dijital) Adres: Gönen, Balıkesir E-posta: bilgi@hicyilmaz.org Telefon: +90 (545) 426 00 86

6. Değişiklikler

KVKK Metni’nde değişiklikler yapıldığında, güncel metne web sitemizden erişebileceğiniz şekilde yayınlayacağız.

× WhatsApp Destek